SPELREGELS

Er wordt tijdens het toernooi gespeeld met de normale KNVB-regels met de volgende uitzonderingen:

  • De wedstrijden duren 20 minuten en worden gespeeld op een half speelveld met E/F doeltjes. 
  • De wedstrijden worden centraal gestart en centraal gestopt. 
  • Een team bestaat uit 6 veldspelers en 1 keeper. 
  • Tijdens de wedstrijd mag er doorlopend worden gewisseld. Een wisselspeler mag het speelveld pas betreden als een veldspeler het speelveld heeft verlaten. 
  • Er wordt gespeeld zonder buitenspel. 
  • De afstand bij een vrijetrap is 7 meter
  • Een penalty wordt genomen vanaf 9 meter van de doellijn. 
  • In de knock-out fase van het toernooi dienen bij een gelijke stand om en om 5 penalty's te worden genomen, als dit niet leidt tot een winnaar dient er om de beurt 1 penalty te worden genomen tot er een winnaar is.
Bij een uitbal wordt het spel hervat doormiddel van een ingooi.


De nummers 1 en 2 uit de poule gaan door voor de winnaarsrondes. De nummers 3 en 4 uit de poule gaan door voor de verliezersrondes.

 

Bij een gelijk aantal punten in de poulefase wordt er eerst gekeken naar het onderling resultaat. Als dit gelijk is wordt er gekeken naar de gene met het hoogste doelsaldo. Als dit gelijk is wordt er gekeken naar het aantal doelpunten voor. Als dit ook gelijk is dienen er om en om 5 penalty's te worden genomen, als dit niet leidt tot een winnaar dient er om de beurt 1 penalty te worden genomen tot er een winnaar is.

 

Het is voor spelers niet toegestaan om met meerdere teams mee te spelen.

 

We willen jullie er op wijzen dat het gaat om een recreatief toernooi. Een gele kaart betekent daarom dat een speler de rest van de wedstrijd geschorst is. Een rode kaart betekent dat de speler de rest van het toernooi geschorst is.

 

Bij eventuele geschillen met betrekking tot de organisatie, wedstrijden en gedrag beslist de toernooicommissie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig toernooi toe met respect voor de spelregels en elkaar.